Takstblad

I det følgende takstblad kan du se aktuelle priser for vandværkets ydelser.

Takstblad 2021

DriftsbidragExcl. moms i kr.Incl. moms i kr.
Fast årlig afgift pr. ejendom eller pr. boligenhed825,001031,25
Vandafgift pr. m3.5,306,63
Statsafgift og drikkevandsbidrag af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)6,257,81
Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) beregnes pr. enhed med eget køkken og bad - fast ejendom/lejlighed/boligenhed.Excl. moms i kr.Incl. moms i kr.
Hovedanlægsbidrag:3.800,004.750,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone:4.000,005.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone (enfamiliehus, nedlagt landbrug samt beboelsesdel af landbrugsejendom):24.000,0030.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone (landbrugsejendom med eller uden besætning, inkl. beboelsesdel):29.000,0036.250,00
Stikledningsbidrag pr. stk. :4.200,005.250,00
Tilslutningsbidrag til nye boligenheder i bymæssig bebyggelse, hvor der er fælles stikledning, skal der afregnes hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
GebyrerExcl. moms i kr.Incl. moms i kr.
For sen indsendelse af selvaflæsningskort100,00Momsfrit
Aflæsning af måler forårsaget af manglende aflæsning100,00Momsfrit
Rykkergebyr ved 1. rykker100,00Momsfrit
Rykkergebyr ved 2. rykker - lukkevarsel100,00Momsfrit
Gebyr for oplysninger pr. måler til administratorer150,00187,50
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved hushandel250,00312,50
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning500,00625,00
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning500,00625,00
Udøvelse af vold/frostsprængninger af vandmålere. Gebyr + faktiske omkostninger ved udskiftning.1000,001250,00
Aflevering af målerdata - pr. enhed30,0050,00
Administrationsgebyr ved målerskifte - pr. enhed14,0050,00