Info fra vandværket

23. juni 2022

Vigtig info

På generalforsamlingen den 24. marts 2022 blev et indkommet forslag om et fastsat maksimum, som forbruger hæfter for i tilfælde af brud på vandledning mellem skel og vandmåler, vedtaget.Det har efterfølgende vist sig, at vedtagelsen af et sådant forslag ikke er juridisk gyldigt, hvorfor det er ophævet pr. dags dato.

På næstkommende generalforsamling vil forløbet blive gennemgået/debatteret.I tilfælde af spørgsmål, der ikke kan vente til næstkommende generalforsamling, kan de rettes til formanden.

21. marts 2022

Ferielukket

Kontoret er lukket fra den 28. marts til og med den 4. april pga af ferie.

Og lidt info:
Da der har været tilfælde af pesticider og PFAS i drikkevandet ved nogle vandværker i Danmark, får Jels Vandværk løbende foretaget ekstra undersøgelser af drikkevandet.

Der er ikke fundet hverken pesticider eller PFAS stoffer i drikkevandet fra Jels Vandværk. Alle analyser kan ses under information – analyserapporter.

12. feburar 2022

Jels Vandværk

Afholder generalforsamling Torsdag den 24. marts Kl. 19.30, på Jels Motel og Sportscenter.

Dagorden iflg. Vedtægterne.

Indkomne forslag:
I tilfælde af brud på vandledningen mellem skel og vandmåler er der af generalforsamlingen fastsat et maksimum på kr. 8000 + moms, som forbruger/ejer hæfter for – forudsat at:
- Det ikke er gravearbejde eller lignende i nærheden af vandledningen, der er årsag til bruddet.
- Det ikke er rødder fra beplantningen over vandledningen, der er årsag til bruddet
- Bruddet er rapporteret til vandværket med det samme, det er observeret.

Tilmelding nødvendigt til

info@jelsvand.dk
eller
tlf. 73552100
senest den 23. marts af hensyn til traktementet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

29. september 2021

Vandspild mellem skel og måler

På generalforsamlingen i 2021 besluttedes følgende omkring evt. vandspild mellem skel og vandmåler:

I tilfælde af brud på vandledning mellem skel og vandmåler er der af generalforsamlingen fastsat et maskimum på kr. 8.000 + moms, som forbruger/ejer hæfter for – når følgende betingelser er opfyldt:
- Det er ikke gravearbejde eller lignende i nærheden af vandledningen, der er årsag til bruddet.
- Det er ikke trærødder fra beplantning over vandledningen, der er årsag til bruddet.
- Bruddet er rapporteret til vandværket med det samme, det er observeret.

Denne beslutning er midlertidig – gældende frem til generalforsamling 2022.
På dette tidspunkt vedtages en blivende beskrivelse.
14. januar 2021

Undgå store regninger med et simpelt tjek af dit vandforbrug

Vand er dyrt, så derfor er det en god ide hvis du jævnligt aflæser din vandmåler. Derved vil du meget hurtigt konstatere udsving i dit vandforbrug. Store udsving i forbruget kan være tegn på utætheder eller vandspild i din installation.
14. januar 2021

Lad ikke dit toilet løbe af med dig

Et toilet, der løber, kan koste dig helt op mod 10.000 kroner om året i vand. En lodret, gul kalkstribe i toilettet eller lidt uro på vandoverfladen i kummen er sikre tegn på, at dit toilet er i stykker og trænger til et eftersyn. Og det er en god ide at få det ordnet, for ellers kan din vandregning stikke helt af.

Sådan tjekker du om dit toilet løber
Det kan være svært at se, om dit toilet løber, men sætter du en serviet fast på den tørre kumme, vil du snart få vished. Bliver servietten våd, løber toilettet, og så bør du få det repareret eller udskiftet. Et toilet, der løber så lidt, at du ikke kan se det med det blotte øje, kan spilde omkring 20 kubikmeter om året. Det koster dig omkring 1.400 kroner om året. Løber dit toilet så meget, at man både kan se og høre det, med uro i vandoverfladen og susen fra cisternen, kan vandspildet være op til flere hundrede kubikmeter. Men spilder du bare 100 kubikmeter vand på et år, smider du faktisk 7.000 kroner lige ned i kloakken. Det er prisen på dit lokale vand, som helt præcist afgør, hvor mange kolde kontanter, du kan vinke farvel til, hvis dit toilet løber. Vi har i eksemplerne sat en liter koldt vand til 7 øre.

God økonomi i at udskifte dit gamle toilet
Selvom dit gamle enkelt-skyls toilet ikke fejler noget, kan det godt være en god idé alligevel at skifte det ud med et nyt to-skyls. Ældre toiletter bruger op til 15 liter vand hver gang, der skylles ud, mens to-skyls toiletter normalt bruger 3 eller 6 liter pr. skyl. Du kan med andre ord vælge at betale 1,05 kroner eller 21 øre, hver gang du skyller ud. Som en tommelfingerregel kan du regne med, at dit nye toilet tjener sig selv hjem på et til to år.

Sådan er prisen på dit vand sat sammen
1 kubikmeter uopvarmet vand koster 70,00 kroner. De 14 kroner er moms, og 8 kroner er afgifter til staten. Af de resterende 48 kroner går de 40 til spildevandsafgiften, mens de sidste 8 kroner er selve vandprisen
14. januar 2021

Ledningsnettet

Hvor starter forbrugerens ansvar og hvor slutter vandværkets
14. januar 2021

Vandets hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

12,1 dh er hårdhedsgraden på vand fra Jels Vandværk